Kontakta oss 010-148 39 80  info@smartforvaring.nu

Tips och råd inför din inflyttning

När du bestämt dig för att hyra smart förvaring av dina saker så finns det några saker du behöver tänka på innan inflyttning. Här får du några bra tips och råd på saker du har nytta av, som underlättar för dig.

Våra tips & råd

  • Planera din inflyttning ordentligt
  • Packa inte för tunga lådor och utnyttja höjden
  • Märk dina lådor och gör en förteckning över dina saker
  • Övriga saker är att inte packa för tätt, skydda värdefulla saker och gör rent vertyg e.t.c ordentligt


Planera

Innan du ska stuva in dina saker är det viktigt att planera hur och var dina saker ska stuvas. Vissa saker behöver du kanske komma åt under hyrtiden, medan andra saker bara behöver förvaras. Om det handlar om vintersaker som du behöver komma åt under vintersäsongen, eller exempelvis trädgårdssaker och sommardäck som du behöver komma åt under våren, så behöver dessa placeras närmast porten så att du enkelt kommer åt dem. Är det arvegods eller möbler, som du tror kommer förvaras under en längre period, så bör dessa kanske stå längst in.


Packa inte för tunga lådor och använd höjden

Det är naturligt att du vill utnyttja ytan till max , men om du fyller lågorna med så mycket som möjligt är det risk för att de blir otympliga och för tunga att hantera.

Sprid därför tunga saker mellan olika lådor och ställ lättare lådor högre upp.


Märk upp dina lådor och gör en förteckning över dina saker

Det är viktigt att du märker dina lågor ordentligt, helst både på kort- och långsidor. Minnet är bra men kan vara kort. Du kan också göra en förteckning med de saker du förvarar. Genom detta slipper du onödigt letande i förrådet som riskerar att röra till det ännu mer.

Det är därför viktigt att du även sorterar dina saker för att underlätta för dig att hitta rätt.


Övriga saker att tänka på

Låt det vara lite avstånd mellan dina saker och väggen, även mellan dina saker, så att det blir cirkulation på luften.

Möbler och andra saker du är extra rädd om kan du skydda med överdrag eller annat lämpligt skydd.

Gör rent dina saker.

Lämna även en liten tom yta till dig själv så att du slipper lyfta ut en massa saker innan du ska gå in i förrådet.